Ang nilalaman ng pahinang ito ay lumipat sa #sdg15 - Protektahan, ibalik at itaguyod ang napapanatiling paggamit ng mga panlabas na ekosistema, mapanatili ang ... (http://tgl.wiki) (http:// lamang).


Mangyaring tanggapin ang aming mga paghingi ng paumanhin para sa abala.


#sdg15 - Protektahan, ibalik at itaguyod ang napapanatiling paggamit ng mga panlabas na ekosistema, mapanatili ang pamamahala ng mga kagubatan, labanan ang paglayo, at ihinto at baligtasin ang marubdob na lupa at ihinto ang pagkawala ng samu't saring buhay
[[/tab]]
[[tab Lahat ng mga layunin]]