Ang nilalaman ng pahinang ito ay lumipat sa #sdg8 - Itaguyod ang nagpapanatili, nakapaloob at napapanatiling paglago ng ekonomiya, buo at produktibong trabaho... (http://tgl.wiki) (http:// lamang).


Mangyaring tanggapin ang aming mga paghingi ng paumanhin para sa abala.


#sdg8 - Itaguyod ang nagpapanatili, nakapaloob at napapanatiling paglago ng ekonomiya, buo at produktibong trabaho at disenteng trabaho para sa lahat
[[/tab]]
[[tab lahat ng mga layunin]]