Ang nilalaman ng pahinang ito ay lumipat sa #isic292 - Paggawa ng katawan (paggawa ng bus) para sa mga motor na sasakyan; paggawa ng mga treyler at semi-treyler (http://tgl.wiki) (http:// lamang).


Mangyaring tanggapin ang aming mga paghingi ng paumanhin para sa abala.


#isic292 - Paggawa ng katawan (paggawa ng bus) para sa mga motor na sasakyan; paggawa ng mga treyler at semi-treyler