Ang nilalaman ng pahinang ito ay lumipat sa #isic2022 - Ang paggawa ng mga pintura, barnis at magkatulad na patong, pag-print ng tinta at kola (http://tgl.wiki) (http:// lamang).


Mangyaring tanggapin ang aming mga paghingi ng paumanhin para sa abala.


#isic2022 - Ang paggawa ng mga pintura, barnis at magkatulad na patong, pag-print ng tinta at kola